Materialen: Diamant

Kleur nr: 6684 (5 ballen), 6732 (1 bal)

Tumor nr: Spiesjes 3,5 – 4,5 – 4,5 nr.

Breitechniek toegepast: Effen averecht gebreid, 1 + 1 elastisch breiwerk, opengewerkt breiwerk, pistachemonster

TERUG:

een- 75 lussen worden gestart met 6684 garen met kleurnummer en spies nr. 3,5, 6 cm 1 + 1 rubberen brei wordt gemaakt, en gewoon breien wordt gestart met een 4.5 genummerde naald.

2e Lussen; Brei 25 lussen, brei 1 rechterlus, brei 10 lussen, brei 1 lus, brei 1 recht, 1 lus, brei 10 lussen, knip 1 lus naar links, 25 lussen breien.

3- Alle lussen in de achterste rijen langs het breiwerk zijn in omgekeerde volgorde gebreid.

4- 3de plaats; 24 gebreid, 1 recht gesneden, 11 gebreid, 1 verhoging, 1 recht (middelste lus), 1 verhoging, 11 gebreid, 1 geknipt links, 24 gebreid.

5- 5e plaats; 23 recht, 1 recht gesneden, 12 recht, 1 meerdering, 1 recht (middelste lus), 1 meerdering, 12 gebreid, 1 links geknipt, 23 gebreid.

6- Alle resterende lussen worden afgewerkt door vanaf dezelfde plaatsen als in de 3e en 5e rij te knippen en stappen te maken.

7- Vanaf de volgende rij wordt het breien in twee delen voortgezet.

8- Als de breilengte vanaf het midden wordt gemeten, is het 37 + 37 lussen als het 30 cm is. Knip 1 lus in het midden.

9- Bij een lichaamslengte van 61 cm worden de schouders 5 keer ingekort.

ACHTER KRAAG:

een- In totaal worden 120 lussen, 60 + 60 aan de rechter- en linkerkant, verwijderd van de kraag van het achterlijf met het garennummer 6684 met naald nr. 4.5, plat gebreid. De lussen aan de rechterkant worden aan de spies gehouden.

2e Eerst worden de 60 lussen aan de linkerkant 5 cm recht gebreid.

3- Bij het breien aan de linkerkant, wordt 1 lus van de rechterkant genomen lussen samen met de laatste lus van 60 lussen in elke rij, terwijl tegelijkertijd 1 lus wordt vergroot met 6 rijen bij de schouder.

4- Na 5 cm worden de resterende 50 lussen aan de linkerkant op de naald gehouden, terwijl de resterende 12 lussen blijven breien.

5- Ga in elke rij door met het knippen van 1 steek vanaf de rechterlussen.

6- De rechterkant wordt afgewerkt door deze 2 keer in te snijden op 24 cm.

7- Maak aan de rechterkant 50 lussen voor de kraag en 1 lus in het midden. In een spies worden in totaal 101 steken bewaard.

BLIJ:

een- Met naald nummer 4.5 start garen kleurnummer 6684 67 lussen.

2e Lussen; 1 rij; brei in omgekeerde volgorde en alle achterste rijen in omgekeerde volgorde. 2de plaats; 5 recht, (1 averecht, 3 recht, 1 averecht, 1 averecht, 1 averecht, 3 recht, 1 geknipt) 11 lussen tussen haakjes, diagram nr. 1 wordt toegepast, 9 rechte, 2 lussen worden genomen en 1 lus wordt afgesneden, 5 rechte, 1 stap, 1 rechte (middelste lus), 1 stap, 5 rechte, 1 gesneden, 9 rechte, 11 lussen diagram, 5 rechte.

3- Aangezien 1 rechte lus in het midden begint met meerderingen, wordt telpatroon nr. 2 toegepast op de lussen.

4- Meerder 1 steek 20 keer op elke voorste rij vanaf beide zijden van de middelste lus. Er zijn 25 lussen aan elke kant van de middelste lus.

5- De breilengte is 16 cm, 1 lus in het midden wordt doorgeknipt en het breien wordt in 2 delen voortgezet.

6- Terwijl het diagram nr. 2 op de lussen wordt toegepast met een toename in het midden, worden de lussen aan de zijkanten van dezelfde plaatsen afgesneden.

7- Als de breilengte niet 55 cm is, worden de lussen 5 keer afgeknipt en afgewerkt.

8- Van het onderste deel van het voltooide frontale lichaam worden 76 lussen verwijderd met breinaalden genummerd 3.5 en garen met kleurnummer 6684, 6 cm 1 + 1 band wordt gebreid en afgewerkt.

KRAAG VOOR:

een- 83 + 83 lussen worden aan beide zijden van de kraag van het voorlichaam verwijderd met draad nr. Er wordt een spies pistachemonster aangebracht.

2e Terwijl de 83 lussen aan de rechterkant 12 cm gebreid zijn, wordt in elke rij 1 lus aan de andere kant doorgesneden. Meerder 3 keer 1 steek aan de schouderzijde.

3- Als er 66 lussen aan de rechterkant overblijven, worden de lussen aan de spies gehouden.

4- Vanaf de volgende rij worden de resterende 20 lussen aan de linkerkant 1 lus in elke rij geknipt en 3 keer op 27 cm geknipt.

CONTROLE:

een- Met naald 3.5 en het garen met kleurnummer 6684 worden 46 lussen gestart. Er wordt 4 cm 1 + 1 rubber gebreid en het breien wordt voortgezet met een 4,5 genummerde spies.

2e Door 1 rij gewoon breiwerk te maken en 1 steekverhoging te maken met 1 steek uit elkaar, worden 92 steken bereikt.

3- Vervolgens wordt diagram nr. 1 toegepast.

4- De armlengte is geen 44 cm, maar wordt afgewerkt door de lussen door te knippen.

HALSBAND:

een- De fles wordt verwijderd 66 lussen van de linkerkant met de draad genummerd 6684 met de fles nr. 4.5 en aan de spies gehouden.

2e 1 lus wordt verwijderd uit het midden van het breiwerk. 66 lussen zijn ook verwijderd aan de rechterkant.

3- Links vastgehouden 66 + 1 midden + 66 rechterkant = in totaal 133 lussen worden verkregen.

4- Alle lussen zijn afkomstig uit de kolf met nummer 4.5 en er is 2 cm 1 + 1 rubber gebreid. In de volgende rij worden 1 rij * 2 steken genomen en 1 steek afgeknipt, waarbij het 1 wikkelmarkering * wordt herhaald en het opengewerkte patroon wordt afgeknipt.