Tarihin en maliyetli hatalarından biri 2003 Irak Savaşı olmalı .

2003 yılında, Afgan topraklarında Amerikan botları ve askeri yeteneklerinin genişlemesi ile teröre karşı savaşı doruk noktasında yaşadık. Ancak George W. Bush, Irak’ı işgal etmek için Başkan Yardımcısı Dick Cheney ve Savunma Bakanı Rumsfeld’i dinliyordu.

Amerikan halkına, Saddam Hüseyin ve kitle imha silahlarından kurtarıldıklarında Irak’ın Amerikan askerlerini yeni buldukları özgürlükleri için sergileyeceğini söylediler.

Tek bir şey: Dünyaya “küçük savaşlarını” haklı çıkarmak için söyledikleri uydurma iddialardı.

ABD ve diğer bazı ülkeler Saddam’ı devirdiğinde, Bush dünyaya “Görev Tamamlandı” dedi ki bu gerçekleşmedi.

Birincisi, Irak Ordusu’nun dağılmasıyla bu askerlerin çoğunun gidecek yeri yoktu. El Kaide ve diğer terörist gruplar onları memnuniyetle topladı.

İkincisi, Şii çoğunluğun iktidara gelmesi ile Sünnilere baskı yapmaya başladılar. Bu, El Kaide’nin bazı hoşnutsuz Sünnilerin propagandasını yapabildikleri için askere alınanlarla daha da fazla yardımcı oldu.

Üçüncüsü, ABD operasyonlarını Irak’a yayarken, Afganistan’daki Savaş daha az finanse ediliyor. Afganistan’ı işgal etmek çok daha meşru nedenlerden kaynaklanıyordu – Usame Bin Ladin’i bulup öldürmek ve Taliban’ı devirmek. Ordunun yayılması zayıflarken, bu, Bin yüklü ve Taliban’ın çok daha hızlı bir şekilde yeniden toplanmasına izin verdi.

Dördüncüsü, gereksiz Irak Savaşı’nın neden olduğu borçlar toplam 2.4 trilyon dolardı! Eğitim, çevre ya da Amerika’nın borcunu ödemek için kullanılabilecek para.

Beşincisi, sadece ABD’nin daha fazla petrole erişimi için 4.486 Amerikan askerinin ölmesi. Travma, ampütasyon ve çözülmemiş diğer sorunlarla uğraşan binlerce kişiden bahsetmiyorum bile.

Altıncısı, savaş en az 112.000 Iraklı sivilin ölümüne yol açtı.

Yedinci olarak, ABD Irak’ı kırılmış ve sabitlenmemiş halde bıraktı. Bu, Suriye’deki bir terörist grubun dolduracağı bir güç boşluğuna yol açtı.

Tüm bu gereksiz şiddet ve ölüm Irak’ın petrol bolluğu yüzünden.