IKI SHISH YENIDOĞAN BEBEK PATIK YAPIMI | HünerliParmaklar

Yasaların yasakladığı durumlar dışında, Web Sitelerini ve / veya Hizmeti kullanmanın bir koşulu olarak, Web Siteleri ve / veya Hizmetten kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan her türlü anlaşmazlık, iddia ve neden (toplu olarak “Talep”) , herhangi bir türden sınıf eylemine başvurmadan, münhasıran Amerikan Tahkim Birliği kuralları uyarınca bu İddia’nın tam ve nihai olarak karara bağlanması için bağlayıcı tahkim yoluyla bireysel olarak çözülecek ve tahkimde verilen hükme ilişkin karar herhangi bir yargı yetkisine sahip mahkeme. Bu tahkim, Amerikan Tahkim Derneği veya karşılıklı olarak anlaşmaya açık diğer kuruluşların Ticari Tahkim Kuralları uyarınca Hızlandırılmış Usul Kuralları uyarınca yapılır, tek bir hakemden önce (hak talebinin tamamı veya bir kısmı telif hakkı ihlali için telif hakkı yasası bilgisi ve uzmanlığı ile), her iki tarafın mutabakatı veya bağımsız bir arabulucu (talep tamamen veya kısmen ise telif hakkı yasası bilgi ve uzmanlığı ile) taraflar kabul edemezse). Taraflar tahkim ve / veya arabulucu maliyetlerini bölerler. Hakem (ler) tarafından verilen bir ödül, Suffolk Eyaleti, New York Eyaleti mahkemeleri tarafından girilebilir ve onaylanabilir. Taraflar, bir tahkim kararını uygulamak isteyen herhangi bir tahkim sonrası işlemin veya adil ya da tedbirsiz bir şekilde yardım talebinde bulunma eyleminin münhasıran Suffolk Eyaleti’nin New York Eyaleti mahkemelerinde gerçekleştirileceğini kabul eder. Tarafların anlaşamaması durumunda, her iki tarafın anlaşması veya bağımsız bir arabulucu (hak talebinin tamamı veya bir kısmı telif hakkı ihlali için ise bilgi ve uzmanlıkla). Taraflar tahkim ve / veya arabulucu maliyetlerini bölerler. Hakem (ler) tarafından verilen bir ödül, Suffolk Eyaleti, New York Eyaleti mahkemeleri tarafından girilebilir ve onaylanabilir. Taraflar, bir tahkim kararını uygulamak isteyen herhangi bir tahkim sonrası işlemin veya adil ya da tedbirsiz bir şekilde yardım talebinde bulunma eyleminin münhasıran Suffolk Eyaleti’nin New York Eyaleti mahkemelerinde gerçekleştirileceğini kabul eder. Tarafların anlaşamaması durumunda, her iki tarafın anlaşması veya bağımsız bir arabulucu (hak talebinin tamamı veya bir kısmı telif hakkı ihlali için ise bilgi ve uzmanlıkla). Taraflar tahkim ve / veya arabulucu maliyetlerini bölerler. Hakem (ler) tarafından verilen bir ödül, Suffolk Eyaleti, New York Eyaleti mahkemeleri tarafından girilebilir ve onaylanabilir. Taraflar, bir tahkim kararını uygulamak isteyen herhangi bir tahkim sonrası işlemin veya adil ya da tedbirsiz bir şekilde yardım talebinde bulunma eyleminin münhasıran Suffolk Eyaleti’nin New York Eyaleti mahkemelerinde gerçekleştirileceğini kabul eder. Taraflar tahkim ve / veya arabulucu maliyetlerini bölerler. Hakem (ler) tarafından verilen bir ödül Suffolk Eyaleti, New York Eyaleti mahkemeleri tarafından girilebilir ve onaylanabilir. Taraflar, bir tahkim kararını uygulamak isteyen herhangi bir tahkim sonrası işlemin veya adil ya da tedbirsiz bir şekilde yardım talebinde bulunma eyleminin münhasıran Suffolk Eyaleti’nin New York Eyaleti mahkemelerinde gerçekleştirileceğini kabul eder. Taraflar tahkim ve / veya arabulucu maliyetlerini bölerler. Hakem (ler) tarafından verilen bir ödül Suffolk Eyaleti, New York Eyaleti mahkemeleri tarafından girilebilir ve onaylanabilir. Taraflar, bir tahkim kararını uygulamak isteyen herhangi bir tahkim sonrası işlemin veya adil ya da tedbirsiz bir şekilde yardım talebinde bulunma eyleminin münhasıran Suffolk Eyaleti’nin New York Eyaleti mahkemelerinde gerçekleştirileceğini kabul eder.

The featured image was randomly selected. It is an unlikely coincidence if it is related to the post.